#7d5c44 基本的颜色信息

#7d5c44

在RGB色彩模式,六角三重 #7d5c44 有小数指数: 8215620, 由 49% 红, 36.1% 绿色 和 26.7% 蓝色. #7d5c44 在CMYK色彩模式, 由 0% 青色, 26.4% 品红, 45.6% 黄色 和 51% 黑色.
#666633 是最接近的网页安全色 #7d5c44.

颜色 #7d5c44 复制/粘贴

#7d5c44 色彩细节和转换

十六进制三重 #7d5c44 定义: 红 = 125, 绿色 = 92, 蓝色 = 68 或CMYK: 青色 = 0, 品红 = 0.264, 黄色 = 0.456, 黑色 = 0.50980392156863

配色方案发生器 for #7d5c44

在色彩理论,色彩方案是在色彩设计中使用的选择.

#7d5c44 #44657d
#447d79 #7d5c44 #44497d
#5c447d #7d5c44 #447d5c
#79447d #7d5c44 #497d44
#5c447d #7d5c44 #657d44 #44657d
#61447d #44787d #7d5c44 #447d57 #444d7d

类似颜色

它们的颜色是色轮上彼此相邻。类似的颜色往往看起来愉快起来,因为他们是密切相关的.

#49447d #5c447d #6f447d #7d4478 #7d4465 #7d4452 #7d4944 #7d5c44 #7d6f44 #787d44 #657d44 #527d44 #447d49 #447d5c #447d6f

单色

色调是通过增加它在降低HSL颜色模型,色彩亮度创建. 对于色调的下一个步骤是 #000 和色调是 #fff.

#6d513c #5e4533 #4e3a2b #3f2e22 #2f231a #1f1711 #100c09
#976f52 #ab8365 #b9977f #c7ac98 #d5c1b2 #e3d6cc #f1eae5

HTML和CSS #7d5c44 - 颜色使用

使用示例HTML/ CSS代码段 #7d5c44 颜色.

本段的背景颜色是 #7d5c44

本段文字颜色是 #7d5c44

本段的边框颜色是 #7d5c44