#040e47 基本的颜色信息

#040e47

在RGB色彩模式,六角三重 #040e47 有小数指数: 265799, 由 1.6% 红, 5.5% 绿色 和 27.8% 蓝色. #040e47 在CMYK色彩模式, 由 94.4% 青色, 80.3% 品红, 0% 黄色 和 72.2% 黑色.
#000033 是最接近的网页安全色 #040e47.

颜色 #040e47 复制/粘贴

#040e47 色彩细节和转换

十六进制三重 #040e47 定义: 红 = 4, 绿色 = 14, 蓝色 = 71 或CMYK: 青色 = 0.94366197183099, 品红 = 0.80281690140845, 黄色 = 0, 黑色 = 0.72156862745098

配色方案发生器 for #040e47

在色彩理论,色彩方案是在色彩设计中使用的选择.

#040e47 #473d04
#471c04 #040e47 #304704
#0e4704 #040e47 #47040e
#04471c #040e47 #470430
#0e4704 #040e47 #3d0447 #473d04
#084704 #472704 #040e47 #470414 #354704

类似颜色

它们的颜色是色轮上彼此相邻。类似的颜色往往看起来愉快起来,因为他们是密切相关的.

#244704 #0e4704 #044710 #044727 #04473d #043b47 #042447 #040e47 #100447 #270447 #3d0447 #47043b #470424 #47040e #471004

单色

色调是通过增加它在降低HSL颜色模型,色彩亮度创建. 对于色调的下一个步骤是 #000 和色调是 #fff.

#040c3e #030b35 #03092c #020724 #01051b #010412 #010209
#07187a #0a22ae #0d2ce1 #314ef3 #657af6 #98a7f9 #ccd3fc

HTML和CSS #040e47 - 颜色使用

使用示例HTML/ CSS代码段 #040e47 颜色.

本段的背景颜色是 #040e47

本段文字颜色是 #040e47

本段的边框颜色是 #040e47